Microsoft BizTalk

På MMP har vi lång erfarenhet av att integrera ekonomisystemen mellan företag som har en etablerad kund-leverantörsrelation, ofta med Microsoft BizTalk-server som nav och integrationsmotor, alltid till stor nytta för alla inblandade.

  • Kontakt