Välkommen till MMP

MMP är ett IT-konsultföretag med lång erfarenhet av kundspecifika system. Vi bygger både helt fristående skräddarsydda system och kompletterar befintliga system med ny funktionalitet.

MMP arbetar huvudsakligen med större företag samt med kommuner och regioner. Hör gärna av er, så berättar vi mer!