Vad vi gör

Vi har genom våra många kundprojekt skaffat oss stor kunskap om verksamheter i olika branscher. Vi stödjer verksamheter genom att förstå och överföra deras affärskrav till tekniska lösningar.

Vi arbetar i huvudsak med Microsoft teknologi och levererar system för desktop, webb och Azure.

Ibland resulterar våra kundprojekt i att vi erbjuder liknande lösning till andra kunder.

MMP Greta: System för kommuners hantering av tillståndsgivning av grävning, trafikanordning och markupplåtelse.

MMP LMS: Verksamhetssystem för analys av asfalt, ballast och betong som används av kunder i Sverige, Danmark och Norge.

 

  • Partner
  • Microsoft Certified Partner