Business Intelligence

Business Intelligence är ett av våra expertområden. Genom åren har vi arbetat med produkter som Cognos och QlikView men också med egna systemlösningar i Microsoft .NET. Utifrån vår samlade erfarenhet har vi nu tagit fram ett eget BI koncept som kan fungera som alternativ eller komplement till befintliga BI system.

Vi erbjuder systemlösningar för datainsamling, analys och presentation.

 

  • Kontakt