E-training

Genom att använda datorer och kommunikationsteknik kan lärandet utföras mer effektivt. Stora kostnadsbesparingar kan göras genom att utbildningar i högre grad bedrivs på distans.     E-training har därför blivit en vanligt förekommande utbildningsmetod inom såväl företag som organisationer.

MMP har stor erfarenhet att bygga så kallade LMS-plattformar (learning management system). Man kan säga att en sådan lärplattform är en utbildningsmiljö som kan fyllas med olika utbildningsinnehåll eller kurser. Genom att följa standarder som SCORM kan alla kurser som följer standarden köras.

En lärplattform hanterar funktioner för t ex kommunikation mellan lärare och elev, kursadministration, deltagarbokning, prov och kursuppföljning.

  • Kontakt